Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 สวนสุขภาพ สวนสาธารณะศรีราชา เมืองศรีราชา
 
 
 สวนสุขภาพ
  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีราชาลักษณะเป็นสวนสาธารณะ
ริมทะเล มีเนื้อที่หลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 40 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น
2 ส่วน ด้านทิศเหนือติดกองกำกับการตำรวจน้ำ มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งานและด้าน
ทิศใต้ตรงข้ามไปรษณีย์ศรีราชา มีพื้นที่ 33 ไร่ ด้านทิศใต้นี้เดิมทีเรียกว่า
" สวนสน"เพราะมีต้นสนจำนวนมาก และต้นสนเหล่านี้มีอายุหลายสิบปี
เป็นสถานที่พักผ่อน
สวนสาธารณะศรีราชา มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ พักผ่อน
หย่อนใจ ที่ดี และอากาศถ่ายเท เย็นสบายตลอดทั้งวัน ผู้คนมากมายไปใช้บริการ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นำอาหารไปนั่งรับประทานกับครอบครัว เพื่อนฝูง
  ทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม มองเห็นเกาะลอยและเกาะสีชัง เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งของศรีราชา
 
เป็นลานกีฬาี สถานที่ออกกำลังกาย
ที่สวนสุขภาพแห่งนี้ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวศรีราชาและของประชาชนทั่วไป มีลานสเก็ตบอร์ด ตะกร้อลอดบ่วง
มีเครื่องมืออุปกรณ์การออกกำลังกาย มากมายหลายชนิด สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเพศ และวัย โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้
บริการการออกกำลังกายในสถานที่อื่นเพราะที่สวนสาธารณะสวนสุขภาพศรีราชาแห่งนี้ มีอุปกรณ์ไว้คอยบริการฟรี นอกจากนี้
ยังมีคำแนะนำ คำบรรยายเกี่ยวกับการเล่น การออกกำลังกายกับเครื่องออกกำลังกายแต่ละเครื่องและอธิบายประโยชน์
ที่ได้รับจากกการออกกำลังกายกับเครื่องเล่นนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
Untitled Document
เป็นชุมชน คน WI FI
สวนสาธารณะศรีราชา หรือสวนสุขภาพศรีราชา เป็นสถานที่เล่นอินเตอร์เน็ท
ไร้สาย ระบบ WI FI ความเร็วสูง บริการฟรีครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี ประมาณ
2 กิโลเมตร
  บริการอินเตอร์เน็ทฟรีนี้เป็นบริการเป็นโครงการของเทศบาลเมืองศรีราชา
ร่วมกับ TOTศรีราชา บริการประชาชนผู้มีคอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์
พกพา(โน้ตบุุ๊ค ) ที่มีระบบ WI FI เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ของโลกไร้พรมแดน
ท่านผู้มาเยือนและพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร
หากท่านมีคอมพิวเตอร์พกพาอย่างแน่นอน และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีปลั๊ก
เพื่อเสียบต่อกระแสไฟฟ้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะทางเทศบาล
เมืองศรีราชาได้ทำการต่อปลั๊กไฟในทุกๆโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไว้หลายจุด
Untitled Document

ท่านอยู่หน้า 1
Untitled Document
Untitled Document

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537